Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TKB Khoa DVNH - KHÓA 5 TUẦN 5 học kỳ II, KHÓA 3 & 4 TUẦN 13 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 21/03/2016 đến ngày 27/03/2016).

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

TKB Khoa DVNH - KHÓA 5 TUẦN 5 học kỳ II, KHÓA 3 & 4 TUẦN 13 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 21/03/2016 đến ngày 27/03/2016).

Lưu ý: - Lớp 4CCB theo dõi lịch thi kết thúc môn tại mục Lịch thi để đi thi đúng thời gian

- Nhóm Chế biến Bánh và món TM 1 cô Bích Hà (thỉnh giảng) lớp 4CCB nghỉ vào chiều thứ 6 (ngày 18/3/2016) đi học bù vào chiều thứ 2 (ngày 21/3/2016)


File đính kèm :

Bài viết liên quan