Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TKB Khoa DVNH - KHÓA 5 TUẦN 12 học kỳ II, KHÓA 3 & 4 TUẦN 19 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 02/05/2016 đến ngày 07/05/2016).

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

TKB Khoa DVNH - KHÓA 5 TUẦN 12 học kỳ II, KHÓA 3 & 4 TUẦN 19 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 02/05/2016 đến ngày 07/05/2016).

Lưu ý: Sinh viên đến văn phòng Khoa Dịch vụ nhà hàng để xem điểm thi lại lần 2, học kì 1 năm 2015-2016


File đính kèm :

Bài viết liên quan