Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 20-26.02.2017 (update 22.2.17)

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

THÔNG BÁO

Lịch thời khóa biểu Khoa DVNH

Chú ý lịch học:

* Buổi sáng:

- Tiết 1-2: từ 7h15 – 8h45;

- Tiết 3-5: từ 9h15-11h30.

* Buổi chiều:

- Tiết 6-7: từ 12h45-14h15;

- Tiết 8-10: từ 14h45-17h00.

* Học thực hành: không giải lao

- Tiết 1-5: từ 7h15-11h15;

- Tiết 6-10: từ 12h45-16h45.

* Nghỉ giải lao:

- Sáng từ 8h45 - 9h15;

- Chiều từ 14h15 - 14h45.


File đính kèm :

Bài viết liên quan