Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 13.3-19.03.2017 (update 14.3)

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

THÔNG BÁO

Lịch thời khóa biểu Khoa DVNH

Chú ý lịch học:

* Buổi sáng:

- Tiết 1: từ 7h15 – 8h00;

- Tiết 2: từ 8h00-8h45 (Giải lao 20ph);

- Tiết 3: từ 9h05-9h50 (Giải lao 5ph);

- Tiết 4: từ 9h55-10h40 (Giải lao 5ph);

- Tiết 5: từ 10h45-11h30.

* Buổi chiều:

- Tiết 6: từ 12h45-13h30;

- Tiết 7: Từ 13h30-14h15 (Giải lao 20ph);

- Tiết 8: Từ 14h35-15h20 (Giải lao 5ph);

- Tiết 9: từ 15h25-16h10 (Giải lao 5ph);

- Tiết 10: Từ 16h15-17h00.

* Học thực hành: không giải lao

- Tiết 1-4: từ 7h15-11h15;

- Tiết 6-9: từ 13h00-17h00.


File đính kèm :

Bài viết liên quan