Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TKB điều chỉnh - Khoa DVNH - KHÓA 5 TUẦN 1 học kỳ II, KHÓA 3 & 4 TUẦN 8 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 15/02/2016 đến ngày 21/02/2016).

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thời khóa biểu điều chỉnh Khoa Dịch vụ nhà hàng KHÓA 5 TUẦN 1 học kỳ II, KHÓA 3 & 4 TUẦN 8 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 15/02/2016 đến ngày 21/02/2016).


File đính kèm :

Bài viết liên quan