Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc tham dự lớp học KỸ NĂNG MỀM cho các lớp cao đẳng khóa 3 và trung cấp khóa 4 từ ngày 7/1/2016 đến 10/1/2016

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thông báo về việc tham dự lớp học KỸ NĂNG MỀM cho các lớp cao đẳng khóa 3 và trung cấp khóa 4 từ ngày 7/1/2016 đến 10/1/2016


File đính kèm :

Bài viết liên quan