Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc học GDQP&AN năm 2017 cho Khóa 6

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Lưu ý: Các đơn từ miễn giảm gửi về phòng Đào tạo trước ngày 02.7.2017.


File đính kèm :

Bài viết liên quan