Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc dọn vệ sinh trường học

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC DỌN VỆ SINH TRƯỜNG HỌC

1 Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h00-11h30, ngày 21/12/2014

- Địa điểm: Các khu vực trường theo sơ đồ phân công.

2 Thành phần tham gia:

- BCH Đoàn trường chủ trì

- Các Phòng, Khoa phối hợp

- Tất cả cán bộ, giảng viên trong độ tuổi đoàn ( từ 30 tuổi trở xuống) đều phải tham gia.

- Tất cả các chi đoàn khóa 2, khóa 3, khóa 4.


File đính kèm :

Bài viết liên quan