Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc đăng ký thi lại lần 2, học kỳ 1, năm học 2015-2016

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thông báo về việc đăng ký thi lại lần 2, học kỳ 1, năm học 2015-2016

Khoa Dịch vụ nhà hàng thông báo cho các bạn Học sinh-Sinh viên (HSSV) có tên trong danh sách thi lại đến văn phòng Khoa nộp lệ phí thi lại trước ngày 18/2/2016

Lệ phí thi lại là 10.000 đồng / 1 môn

Lưu ý: Đối với các bạn HSSV đã nộp tiền nhưng chưa ký tên trong danh sách thì đến văn phòng Khoa ký tên trước ngày 18/2/2016

Đề nghị các bạn HSSV hoàn thành đúng thời gian để Nhà trường lập danh sách thi.

 


File đính kèm :

Bài viết liên quan