Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo họp triển khai kế hoạch cắm trại Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng.

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thông báo: Họp triển khai kế hoạch cắm trại trường.

- Thời gian: 14h00, ngày 12/03/2015.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, khu A ( Khu hành chính).

- Thành phần tham dự: Ban chấp hành đoàn trường; Bí thư hoặc phó bí thư các chi đoàn.

*/ Yêu cầu các chi đoàn tham gia đầy đủ.

Bài viết liên quan