Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo đăng ký thi lại Học kỳ I ( 2014-2015) cho tất cả sinh viên khoa Dịch vụ nhà hàng.

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thông báo: Đăng ký thi lại Học kỳ I ( 2014-2015).

- Nộp tiền thi lại tại văn phòng khoa Dịch vụ nhà hàng, tầng 2, khu C. ( gặp cô Thanh)

- Hạn cuối ngày 11 tháng 03 năm 2015. Những sinh viên nào không nộp đúng hạn sẽ học lại.

Bài viết liên quan