Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo bảng điểm kết thúc môn lần 1, học kỳ I, khóa 4. Năm học ( 2014-2015). Những sinh viên thi lại, nộp phí thi lại tại VP Khoa Dịch vụ nhà hàng. Hạn cuối 30/01/2015 ( thứ 6) , nộp cho Cô Ly

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019
File đính kèm :

Bài viết liên quan