Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo bảng điểm kết thúc môn lần 1, học kỳ I, khóa 2, khóa 3. năm học ( 2014-2015). Những sinh viên thi lại, nộp phí thi lại tại VP Khoa Dịch vụ nhà hàng. Hạn cuối 30/01/2015 ( thứ 6) , nộp cho Cô Ly

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019
File đính kèm :

Bài viết liên quan