Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu từ tuần 29 đến tuần 30 ( từ ngày 19/6 đến ngày 02/7/2017).

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Lưu ý: Nhà trường đã đưa lịch thời khóa biểu từ ngày 15.5 đến ngày 02.7.2017. Sinh viên xem và cập nhật thời khóa biểu hàng tuần để nắm được lịch học.


File đính kèm :

Bài viết liên quan