Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 9) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 16), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016).

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 9) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 16), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016).


File đính kèm :

Bài viết liên quan