Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 2 học kỳ 1) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 9 học kỳ I), năm học 2016-2017 (từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016).

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 2 học kỳ 1) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 9 học kỳ I), năm học 2016-2017 (từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016).


File đính kèm :

Bài viết liên quan