Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 17 ( từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2014)

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thời khóa biểu tuần 17, Khoa DVNH: ( có thay đổi)

- Lớp 4CNH chú ý: Môn văn hóa ẩm thực học chiều thứ 5, chiều thứ 7; Môn thể dục  được nghỉ.

- Lớp 3CTB chú ý: Môn Kỹ thuật pha chế đồ uống học ngày thứ 2, thi ngày thứ 7.

- Lớp 4CCB chú ý : Môn thể dục được nghỉ ( chuyển sang tuần sau thi).


File đính kèm :

Bài viết liên quan