Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 01, học kỳ II ( từ ngày 12/01đến ngày 18/01/2015) ;Điều chỉnh ngày 11/01/2015. Các em cập nhật TKB thường xuyên để theo dõi lịch học.

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019
File đính kèm :

Bài viết liên quan