Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng KHÓA 5 TUẦN 8, KHÓA 3 & 4 TUẦN 15, học kỳ I, năm học 2015-2016 (từ ngày16 /11 đến ngày 22/11/2015).

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng KHÓA 5 TUẦN 8, KHÓA 3 & 4 TUẦN 15, học kỳ I, năm học 2015-2016 (từ ngày16/11 đến ngày 22/11/2015).


File đính kèm :

Bài viết liên quan