Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng KHÓA 5 TUẦN 7, KHÓA 3 & 4 TUẦN 14, học kỳ I, năm học 2015-2016 (từ ngày 09/11 đến ngày . 15/11/2015). Điều chỉnh 02/11/2015

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019
File đính kèm :

Bài viết liên quan