Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng KHÓA 5 TUẦN 15 học kỳ I, KHÓA 3 & 4 TUẦN 2 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 04/01/2016 đến ngày 10/01/2016).

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng KHÓA 5 TUẦN 15 học kỳ I, KHÓA 3 & 4 TUẦN 2 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 04/01/2016 đến ngày 10/01/2016).

Lưu ý: Các lớp theo dõi lịch học Kỹ năng mềm trên website trường để tham gia đầy đủ và đúng thời gian


File đính kèm :

Bài viết liên quan