Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng KHÓA 5 TUẦN 14 học kỳ I, KHÓA 3 & 4 TUẦN 1 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 28/12/2015 đến ngày 03/01/2016).

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng KHÓA 5 TUẦN 14 học kỳ I, KHÓA 3 & 4 TUẦN 1 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 28/12/2015 đến ngày 03/01/2016).

Lưu ý: Lớp trưởng các lớp đến Văn phòng khoa nhận bảng điểm kiểm tra kết thúc môn HK1 và thông báo cho lớp đăng ký thi lại trước ngày 12/01/2016.


File đính kèm :

Bài viết liên quan