Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng KHÓA 5 TUẦN 11, KHÓA 3 & 4 TUẦN 18, học kỳ I, năm học 2015-2016 (từ ngày 07/12 đến ngày 13/12/2015).

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng KHÓA 5 TUẦN 11, KHÓA 3 & 4 TUẦN 18, học kỳ I, năm học 2015-2016 (từ ngày 07/12 đến ngày 13/12/2015).


File đính kèm :

Bài viết liên quan