Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu điều chỉnh Khoa Dịch vụ nhà hàng KHÓA 5 TUẦN 5, KHÓA 3 & 4 TUẦN 12, học kỳ I, năm học 2015-2016 (từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2015).

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thời khóa biểu điều chỉnh Khoa Dịch vụ nhà hàng KHÓA 5 TUẦN 5, KHÓA 3 & 4 TUẦN 12, học kỳ I, năm học 2015-2016 (từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2015).


File đính kèm :

Bài viết liên quan