Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Sinh viên thi lại các môn Chế biến món ăn 1, Chế biến món ăn 3 (Thực hành) liên hệ Khoa DVNH để bốc đề trước khi thi

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Bài viết liên quan