Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nộp hồ sơ thi tốt nghiệp

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019
Thông báo:
Sinh viên các lớp 2CCB, 2CNH, 3TCB liên hệ giáo vụ Khoa DVNH để nộp hồ sơ thi tốt nghiệp bao gồm:
1. 2 ảnh thẻ 3x4, 2 ảnh thẻ 4x6 (ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh phía sau ảnh, mặc áo đồng phục của Trường để chụp, không nhận ảnh mờ)
2. Lệ phí thi tốt nghiệp:150.000
3. Lệ phí cấp bằng tốt nghiệp: 150.000
4. Phí thực hành: 430.000 (đối với lớp 2CCB, 3TCB), 300.000 (đối với lớp 2CNH) 
Thu trong giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 02/7/2015-06/7/2015

Bài viết liên quan