Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/08/1945 – 19/08/2015) và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/08/2005 – 29/08/2015)( yêu cầu tất cả

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019
File đính kèm :

Bài viết liên quan