Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Điểm thi lại HKI, 2014-2015

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thông báo điểm thi lại HKI, năm học 2014-2015

Những sinh viên nào có điểm thi lại dưới 5, vắng thi hoặc không đăng ký thi lại thì đăng ký học lại tại Văn phòng khoa Dịch vụ Nhà hàng.


File đính kèm :

Bài viết liên quan