Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Danh sách thi lại lần 2, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 - Khoa Dịch vụ nhà hàng

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

DANH SÁCH THI LẠI LẦN 2, HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2016-2017 KHOA DỊCH VỤ NHÀ HÀNG

Thông báo thi lại:

- HSSV có tên trong danh sách thi lại, khẩn trương đến văn phòng khoa đăng ký thi lại trước ngày 20/01/2017 để Nhà trường lập danh sách thi lại; phí thi lại: 10.000đ/1 môn

- Ban cán sự lớp thông báo danh sách này đến lớp để đăng ký nộp đúng hạn.

- HSSV cần rà soát lại bảng điểm đã gửi qua mail cho cán sự lớp để tránh trường hợp danh sách thi lại bị sót tên, dãn đến việc HSSV không đăng ký thi lại; cán sự lớp có trách nhiệm công bố tất cả các bẳng điểm mà Khoa đã chuyển,

- HSSV không đăng ký trước hạn sẽ không được lập danh sách thi lại trong đợt này và phải học lại môn đó.

- Đối với những môn thi trong tuần này, khoa sẽ cập nhật danh sách thi lại mới, ngay sau khi có điểm từ giáo viên, vì vậy các em lưu ý theo dõi danh sách thường xuyên để tránh bị sót tên.

Đề nghị các bạn HSSV đăng ký đúng hạn, sau thời gian trên khoa sẽ chốt danh sách thi lại và không giải quyết đối với bất kỳ trường hợp chậm trễ nào.


File đính kèm :

Bài viết liên quan