Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Danh sách phân lớp học Ngoại ngữ cơ bản các lớp khóa 06 (6CCB, 6CNH) Khoa DVNH học kỳ 1 2016-2017

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

DANH SÁCH PHÂN LỚP HỌC NGOẠI NGỮ CƠ BẢN CÁC LỚP KHÓA 6 (6CCB, 6CNH) KHOA DVNH HỌC KÌ 1 2016-2017

Lưu ý:

- Các lớp 6CCB, 6CNH được chia làm 3 nhóm BENH1, BENH2, BENH3 (Danh sách cụ thể đính kèm).

- Lịch học ngoại ngữ cơ bản bắt đầu từ ngày 17/10/2016.


File đính kèm :

Bài viết liên quan