Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Đăng ký thi lại học kỳ II, 2014-2015

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm đăng ký thi lại trước ngày 31/7/2015 tại Khoa Dịch vụ Nhà hàng. Sau thời gian trên, sinh viên nào không đăng ký sẽ phải học lại.

Dự kiến tổ chức thi lại từ ngày 10/8 - 15/8/2015

Lưu ý: Những sinh viên được đánh dấu bằng chữ R nghĩa là đã đăng ký rồi.


File đính kèm :

Bài viết liên quan