Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Cuộc thi tìm hiểu Trường Cao đẳng Nghề du lịch Đà Nẵng và du lịch Đà Nẵng năm 2015.

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Cuộc thi tìm hiểu Trường Cao đẳng Nghề du lịch Đà Nẵng và du lịch Đà Nẵng năm 2015.


File đính kèm :

Bài viết liên quan