Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Câu hỏi viết bài Thu hoạch - Tuần sinh hoạt chính trị khóa 06

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH - TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ KHÓA 6

Câu 1: Anh (Chị) trình bày những hành vi học sinh, sinh viên (HSSV) không được làm trong Quy định Công tác HSSV của Trường Cao đẳng nghề du lịch Đà Nẵng?

Câu 2: Trong thời gian tham gia học Tuần sinh hoạt chính trị, Anh (chị) có cảm nghĩ gì về Trường và Nghề mà mình đang chọn theo học? Tại sao?

***Lưu ý:

- Học sinh, sinh viên làm bài thu hoạch trên giấy khổ A4;

 

- Viết tay bằng một màu mực (xanh hoặc đen); không sử dụng mực màu đỏ và màu tím;

 

- HSSV nộp bài về cho Giáo viên chủ nhiệm trước ngày 28/09/2016.

Bài viết liên quan