Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo Đăng ký thi lần 2 đợt 1 các môn học, mô đun Học kỳ I

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Khoa Khách sạn thông báo cho Sinh viên các lớp Quản trị Khách sạn (khóa 2 và khóa 3) đăng ký thi lần 2 đợt 1  các môn học, mô đun của Học kỳ I năm học 2014-2015. Cụ thể:

- Thời gian thi:

+ Đối với các môn học Lý thuyết: 8h00, thứ Năm, ngày 08/01/2015 tại phòng C104

+ Đối với các môn học Thực hành (nghiệp vụ Lễ tân 3): 10h00, thứ Bảy, ngày 10/01/2015 tại Phòng Thực hành Lễ tân.

- Lệ phí thi: 10.000đ/môn học

- Sinh viên đăng ký thi và nộp lệ phí thi tại Văn phòng Khoa Khách sạn (gặp cô Định giáo vụ) trước ngày 06/01/2015.

Bài viết liên quan