Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Kế hoạch thực tập thực tế khoa khách sạn năm học 2013-2014

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Khóa 1: Từ ngày 17/3/2014 đến 15/06/2014

Khóa 2: Từ ngày 12/5/2014 đến 06/7/2014

Khóa 3: Từ ngày 16/6/2014 đến 13/07/2014


File đính kèm :

Bài viết liên quan