Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông tin liên hệ, tài liệu tham khảo, học tập

Ngày cập nhật: Thứ ba, 17/09/2019
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  • Địa chỉ: văn phòng khoa kiến thức cơ bản-cơ sở ngành, tầng 2, khu hành chính, trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.
  • Liên hệ: 0915553004-Cô Hiệp, phụ trách khoa.
                     0901683995-Cô Trang, giáo vụ khoa.
  • Thời gian làm việc: sáng: 08h00-11h30
Chiều: 13h00-16h30
TÀI LIỆU THAM KHẢO HỌC TẬP:
  • Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN – lào, Th.s Dương Văn Tám & cử nhân Đàm Thị Ánh Ngọc, nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
  • Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN- Philippin, Cử nhân Phạm Văn Thỏa, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
  • Dẫn luận về tâm lý học, TS.Gillian Butler và TS Freda McManus, nhà xuất bản Hồng Đức.
  • Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung, PGS.TS. Đỗ Bang, nhà xuất bản Tri Thức.
  • Giao tiếp kinh doanh, TS Hà Nam khánh Giao (chủ biên), nhà xuất bản Lao động-Xã hội.

Bài viết liên quan