Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 20(Khóa 3,4), tuần 13(Khóa 5) học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 21/12/2015 đến ngày 27/12/2015)(Điều chỉnh từ ngày 21/12/2012)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan