Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 17(Khóa 3,4) tuần 10(Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan