Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 14(Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 16/05/2016 đến ngày 22/05/2016)( Điều chỉnh từ ngày 16/05/2016)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan