Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 11(Khóa 3,4), tuần 4(Khóa 5) học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 19/10/2015 đến ngày 25/10/2015)(Điều chỉnh từ ngày 19/10/2015)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan