Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Kế hoạch thực tập cho sinh viên hệ cao đẳng nghề Khoa Khách sạn năm học 2012-2013

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

Các sinh viên xem nội dung kế hoạch chi tiết trong file đính kèm

File đính kèm :

  • Kế hoạch thực tập cho sinh viên hệ cao đẳng nghề Khoa Khách sạn năm học 2012-2013 Xem file | Download
  • yeu cau ve chuyen de thuc te 1cks1,1CKS2 Xem file | Download
  • yeu cau ve chuyen de thuc te 2cks1, 2CKS2 Xem file | Download

Bài viết liên quan