Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Vận động bình chọn Giải thưởng tình nguyện 2013

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019
THÔNG BÁO
Về việc vận động bình chọn "Giải thưởng tình nguyện 2013"
- Nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có những thành tích đóng góp xuất sắc trong công tác tình nguyện và Góp phần cổ vũ, động viên tinh thần xung kích tình nguyện, sự cống hiến của tuổi trẻ trong tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng đồng, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành giải thưởng "Tình nguyện quốc gia".
- Qua theo dõi phong trào BTV Thành Đoàn Đà Nẵng đã đề cử 1 số tập thể và cá nhân tham gia giải thưởng. Đây cũng là 1 hình thức quảng bá hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Đà Nẵng, nâng cao vai trò, vị trí và hình ảnh của thanh niên Đà Nẵng trong phong trào tình nguyện chung của cả nước. Hiện nay các hồ sơ đề cử đã được cập nhật lên website: http://www.giaithuongtinhnguyen.vn
- Xin giới thiệu 3 hồ sơ khen đề nghị của tuổi trẻ Đà Nẵng:
1. Hồ sơ T39: Tập thể Đoàn khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng.
http://www.giaithuongtinhnguyen.vn/Ban-%C4%91oc-%C4%91e-cu/Binh-chon-2013/%C4%90e-cu-to-chuc/%C4%90e-cu-T39-%C4%90oan-khoi-Cac-co-quan-thanh-pho-%C4%90a-Nang.aspx

2. Hồ sơ T38: CLB Bạn thương nhau.
http://www.giaithuongtinhnguyen.vn/Ban-%C4%91oc-%C4%91e-cu/Binh-chon-2013/%C4%90e-cu-to-chuc/%C4%90e-cu-T58.aspx
3. Hồ sơ C82: Anh Trà Thanh Quang - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP. Đà Nẵng
http://giaithuongtinhnguyen.vn/Ban-đoc-đe-cu/Binh-chon-2013/Đe-cu-ca-nhan/Đe-cu-C87-TRA-THANH-QUANG-(Đa-Nang).aspx
Chỉ mất chưa đến 50 giây để góp phần nâng cao hình ảnh của tuổi trẻ Đà Nẵng.
Đề nghị các chi đoàn nguyên cứu hồ sơ bình chọn và giới thiệu cho nhiều người cùng tham gia!

Bài viết liên quan