Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG TIN TRIỆU TẬP Tham gia Lễ ra quân “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” và Ngày hội “Thanh niên Đà Nẵng với môi trường” năm 2017

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019
File đính kèm :

Bài viết liên quan