Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo v/v tham gia đi bộ diễu hành vì môi trường du lịch biển năm 2014

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Lưu ý: Các chi đoàn được cử tham gia nghiêm túc thực hiện thông báo này.


File đính kèm :

Bài viết liên quan