Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo v/v Sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử Khu đoàn 5 và Tổng đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

- Các chi đoàn nghiêm túc, triển khai thực hiện theo nội dung công văn đính kèm


File đính kèm :
  • Sưu tầm hiện vật lịch sử Khu đoàn 5 và Tổng đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi Xem file | Download

Bài viết liên quan