Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo v/v đánh giá rèn luyện Đoàn viên

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Bí thư Các chi Đoàn khóa 2, khóa 3 phát phiếu đánh giá để các đoàn viên trong lớp tự đánh giá rèn luyện Đoàn viên năm học 2013 - 2014 theo mẫu phiếu. Hạn nộp phiếu đánh giá vào ngày 5/9/2014 (Nộp về cô Uyên - Phòng CTHSSV)


File đính kèm :

Bài viết liên quan