Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc Thống kê số lượng đoàn viên tính đến tháng 10/2013

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Để có đủ số liệu báo cáo năm gửi thành đoàn, Đoàn trường đề nghị bí thư các chi đoàn triền khai thông kế số liệu đoàn viên hiện tại và điều đầy đủ thông tin theo mẫu đính kèm. Thời hạn hoàn thành và gửi về đoàn trường là ngày 31/10/2013. Đề nghị các chi đoàn triển khai thực hiện.

Các bí thư chi đoàn gửi file mềm qua email của thầy Duẩn: taquangduan@yahoo.com hoặc gửi bản cứng cho thầy Duẩn tại phòng Đào tạo (63 PĐL) trước ngày 31/10/2013.


File đính kèm :

Bài viết liên quan