Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về việc bầu BCH lâm thời đối với các chi đoàn khóa 5

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

THÔNG BÁO

Về việc bầu BCH lâm thời đối với các chi đoàn khóa 5

Các em xem file đính kèm và nghiêm túc thực hiện!


File đính kèm :

Bài viết liên quan