Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo v.v lấy ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2014 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014-2017

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Các chi đoàn có góp ý về dự thảo đề nghị gửi thư trực tiếp về địa chỉ email: duan.ta@dvtc.edu.vn (Thầy Tạ Quang - Bí thư Đoàn trường)


File đính kèm :

Bài viết liên quan