Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo triệu tập về việc hướng dẫn triển khai tổ chức đại hội chi đoàn và thể thức văn bản

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Thời gian: 8h30 ngày 17/11 (CN)

Địa điểm: Phòng 101, 32 Pasteur

Thành phần: Ban chấp hành Đoàn trường; Bí thư, Phó bí thư, ủy viên các chi đoàn khóa 1, 2, 3, chi đoàn cán bộ, giáo viên.

Bài viết liên quan